Jdi na obsah Jdi na menu
 


Keltové ve světě

28. 12. 2006

Kde se vyskytovali

 

Oblast, kterou obývali Keltové, latinsky Galli, byla tzv. halštatská oblast (doba halštatská 8.st. př.n.l., nejstarší doba železná). Během tohoto období dochází k reformám společnosti, tvoří se aristokratická vrstva v čele s náčelníkem. 

 

 

Na tomto území, které ukazuje mapka ( omouvám se, že zde není, ale až zjistím jak ji sem vložit určitě ji neopomenu J ), přebývali Keltové po celou dobu jejich existence. Tak si zde vyvinuli svou vlastní kulturu, kterou historikové dnes vzhledem k rozlehlosti tohoto území rozdělují do subkultur.

 

Irsko a Británie

Tato subkultura je velmi známá – dochovalo se o ní nejvíce informací a to nejvíce z římského zapisování dění v Británii. Zde také byli Keltové ovlivňováni předchozí kulturou megalitických staveb (v této době vzniklo legendární Stonehenge).

 

Galské

Galská subkultura byla značně ovlivněna Římany. Nejvíce informací o ní podal Caesar ve svých Zápiscích o válce galské, ve kterých se zmiňuje především o vojenské vybavenosti jeho protivníka, ale nezapomíná ani na další odvětví jeho kultury. Zde  v Galii se neustále střetávaly dvě kultury - Galská a Římská. Byla zde ovlivněna hlavně architektura a řemesla Keltů.

Východní

Do této subkultury řadíme Kelty žijící u nás, v Německu a části Rakouska. Nebylo zde žádné ovlivňování kultury mocnými sousedy, jako v Galii ani svými předchůdci, jako v Británii. Před Kelty na tomto území nebyla civilizace s větším vlivem. Vliv Říma na hospodářství byl ale jasně patrný, protože obchodovali především s Římany.

 

 

Expanze Keltů

 

Okolo 5. století začala expanze Keltů do Evropy. Na východním Slovensku narazili Keltové při své expanzi na Skythy, a proto se odklonili na jih do Panonie ( dnešní Maďarsko ) . Obsadili severní Itálii a později i Balkánský poloostrov a pronikli dále do Řecka a M. Asie. V Itálii jejich srážky s Římany trvaly až do roku 225, kdy byli u Telamonu poraženi . Podařilo se jim proniknout i do Malé Asie a Egypta, protože se nechávali najmout i do cizích vojenských služeb. V polovině 1. století byla vojska Bójů poražena Dáky a Dácká říše byla nedlouho poté rozdělena Augustem. 

Keltové se objevili v Malé Asii ( dnešní Turecko ) a založili tam v zcela cizím prostředí stát Galantii.

 

 

Keltské kmeny

 

Keltibérové 

Obývali zejména náhorní plošinu ve středu Hispánie. Tyto kmeny byly smíšeny s původním iberským obyvatelstvem.

Vedly odboj proti Římu, který roku 179 př. n. l.  potlačil Tiberius Sempronius Gracchus. Proti Římu se také bouřilo město NumantiaI  

INumantia bylo město na horním toku řeky Durius v Hispánii, které bylo znovu vybudováno Keltibéry a stalo se v letech 154 – 133 př. n .l . ohniskem a nakonec i poslední baštou osvobozovacího boje proti Římu.

 

 

Keltové dnes

 

Jejich jazyk se dodnes udržel pouze v Irsku, Bretani, Skotsku, Walesu  a na ostrově Man. Na těchto územích se dodnes traduje mnohé, které si už jen málokdo spojí s Kelty.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentar

(sad d sad, 2. 12. 2007 20:10)

ooooo neni tady toho malo? jinak super

dddddd

(ssddd, 17. 10. 2007 9:10)

aaaaaaaa